PLANOLOGIE

Architeam voert stedenbouwkundige opdrachten uit zowel voor overheden als private ontwikkelaars. Hierbij wordt telkens gestreefd naar een optimale synergie tussen het realiseren van een maatschappelijke meerwaarde en economische marktconformiteit.

 

Bij elke planningsopdracht wordt erop toegezien dat het technisch – functionele aspect in orde is en het plan bijgevolg goed uitvoerbaar. Hierbij bieden we degelijk onderbouwde en creatieve oplossingen aan onze opdrachtgever.

Ons werkgebied op het vlak van ruimtelijke ordening varieert van het opmaken van inrichtingsschetsen voor private sites en bijhorende  verkavelingsaanvragen tot aanvragen van planologische attesten voor bedrijven en de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor overheden.

NL