milieu

Architeam beschikt over professionele milieuadviseurs die uw bedrijf kunnen bijstaan in de redactie van het luik IIOA (hinderlijke activiteiten) voor de omgevingsvergunningsaanvraag van nieuwe projecten of bestaande sites.

 

Indien uw bedrijf nood heeft aan een milieucoördinator, die een conformiteitscontrole kan doorvoeren met betrekking tot de geldende gewestelijke wetgeving, kan Architeam u bovendien een externe erkende milieucoördinator (A) aanbieden.

NL