EEN TOTAALCONCEPT

van haalbaarheid tot uitgewerkt project

Architeam is finalist MiK-Klimaat ambassadeur 2023!

OVER ONS

Professionele architecten en ingenieurs. ARCHITEAM is een multidisciplinair studiekantoor dat haar opdrachtgevers op brede basis bijstaat in de vormgeving van hun ideeën en processen.

ONZE WAARDEN EN NORMEN

Bij ARCHITEAM geloven we erin dat creativiteit, technische kennis en respect voor mens en omgeving leiden tot (on)verwachte oplossingen.

ONTDEK ONZE EXPERTISES

Goede en concrete oplossingen vereisen een globale visie. Het begrijpen van het proces van de opdrachtgever staat daarin centraal.

Naast een basis in Architectuur en Planologie hebben we expertise in huis in de nevendisciplines Milieu, Bodem, Stabiliteit, Technieken en Infrastructuur, Veiligheid en Preventie, Energie en Duurzaamheid.

ENERGIE EN DUURZAAMHEID

Strategie

In de beginfase van elk project wordt een beeld gevormd van de duurzaamheidsimpact ervan. Er wordt gewezen op het belang van het (verder) ontwikkelen van een bestendige visie en waar nodig worden in overleg de doelstellingen bijgestuurd.

Analyse & optimalisatie

De visie verfijnt zich in bedrijfsprocessen, organisatie of bouwkundige optimalisatie: “De meest duurzame m² in een gebouw is die m² die kan vermeden worden”.

Implementatie

Architeam speelt als advies- en dienstverlener een belangrijke rol in de bewustmaking van haar klanten. Al in de haalbaarheidsfase van ieder project legt Architeam de klemtoon op duurzaamheid: hoe sneller de implementatie, des te efficiënter.

Ontwerp

Onze visie wordt vertaald in een concrete aanpak bij de realisatie van het project, onder andere door minimum of maximum waarden te definiëren (isolatie, emissies, lozingen, warmte- en zonnewinsten, natuurlijk licht, ...) of door het intelligent ontwerpen (zuinig ruimtegebruik, grondverzet in balans,...).

LEER HET TEAM KENNEN

ONTDEK ONZE PORTFOLIO

Onze portfolio illustreert een breed aanbod. Naast projecten in logistiek en industrie vind je hier ook voorbeelden van kantoorgebouwen, wooncomplexen, retail, planologische studies, enzoverder …


ZIN OM ONS TEAM TE VERSTERKEN?

Ontdek onze vacatures!

NL